Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Dette er Pay Solutions

Pay Solutions er et unikt selskap i en strømlinjeformet bransje. Hva vi understreker er at våre særtrekk er våre enkle og moderne automatiske løsninger for å hjelpe bedrifter til å ta betalt og deretter får betalt.

Unngå unødvendig arbeid

Et selskap ønsker å outsource alt arbeid med fakturering, kundereskontrohåndtering og til slutt innkassering av ubetalte gjeld. Et annet selskap ønsker bare hjelp med innkassering av gjeld i utlandet. Vi har løsninger for begge. Hva trengs for å løse dette er moderne teknologi for å kommunisere med kundens virksomhet, både i forhold til å få informasjon fra og levere annen informasjon tilbake til ERP-systemet.

Når vi snakker inkasso, er vi selvsagt ikke alene om å være i stand til å lage og sende ut inkasso, siden dette krever lite kompetanse. Hva skiller oss fra andre er at vi innkasserer mye penger men samtidlig forstår kundens behov. Dette for å beholde et godt forhold til kunden / debitor til tross for at dem ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser for øyeblikket. Dette er løst ved kommunikasjon med debitor (telefon inkasso).

Arbeide

innkassering av ulike typer krav krever ulike tilnærminger. Vår modell er å håndtere spesielle fordringer, dette betyr at vi tilpasser metoder slik at de viktigste fordringene får mest av oppmerksomheten. For små forbrukernes gjeld, jobber vi med en modell og for store B2B fordringer en helt annen modell med sofistikert søksmål, er sistnevnte det vi kaller avansert bedrifts inkasso.

Vi bruker moderne teknologi for å kommunisere med kunder, så vel som skyldneren. På våres kundeweb, er systemet tilgjengelig for kunden med evnen til å se alt som vi gjør i disse tilfellene, og med en statistisk funksjon som vi er helt alene om. Vi kommuniserer på en lignende måte med debitor, som kan få informasjon om sin gjeld og kommunisere direkte med en agent via våre skyldnere web.