Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Fakturer med deres logo og deres betalingsvilkår

Overlat arbeidet med å ta betalt til oss. Når dere bruker fakturaservice, fakturerer vi med deres logo og deres betalingsvilkår. Velger dere reskontroservice, så fakturerer dere selv, og overlater det deretter til oss. Vi tar hånd om betalingsovervåking, sender betalingspåminnelser, foretar inkassotiltak og tar om nødvendig fordringen videre til namsmyndighetene.

 

Fordeler:

Ta betalt gjennom oss, og utnytt fordelene ved våre heldekkende betalingsløsninger.