Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Vi kjøper din faktura

Har dere behov for å styrke likviditeten og få raskere tilgang til kapital, kan vi kjøpe eller belåne deres fakturaer.

Tjenesten Fakturakjøp finnes i to varianter, med eller uten regress. Fakturakjøp med regress innebærer at dere beholder kredittrisikoen frem til fakturaen er betalt. Hvis kunden deres ikke betaler, kan dere bli pliktig å kjøpe tilbake fakturaen. Fakturakjøp uten regress innebærer at vi tar hele kredittrisikoen.