Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Så mye kan du tjene på Fakturaservice

Ved hjelp av kalkulatoren nedenfor kan du beregn hvor mye penger dere kan tjene på å la oss ta oss av deres Fakturaservice. Fyll ut verdiene for antall fakturaer dere sender ut per år, og angi deretter deres estimerte omsetning inkl. moms. Deretter finner dere ut hva konsekvensen kan bli i kroner hvis dere overlater arbeidet med fakturering, betalingsovervåking, utsendelse av påminnelse, inkasso og innbetalingshåndtering til Pay Solutions.

 

1) Angi antall fakturaer/år
2) Angi omsetning, inkl. moms
_FORM_CALC_TXT_26_
_FORM_CALC_TXT_27_
 

Beregn resultat og frigjort kapital

A. KUNDEOPPLYSNINGER
Antall fakturaer/år-
Omsetning, inkl. moms-
Gjennomsnittlige kundefordringer (ved virkelig kredittid, f.eks. 45 dager)-
B. KUNDEINNTEKTER FOR FAKTURASERVICE
Debitering av faktureringsavgift (19 kr og 80 % betaler)-
Arbeidstidsbesparelse (12 kroner per faktura)-
Rente frigjort kapital (forbedret gjennomsnittlig kredittid med 9 dager x 5 %)-
Reduserte tap på fordringer-
Sum inntekter-
C. KOSTNADER FOR FAKTURASERVICE
Integrasjonavgift-
Fakturakostnad kr 20,00/faktura-
Sum kostnader-
D. RESULTAT FOR FAKTURASERVICE
Sum inntekter-
Sum kostnader-
E. RESULTAT INNTEKTER - KOSTNADER-
FRIGJORT KAPITAL (i snitt 9 dager raskere betaling)-