Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Vanlige spørsmål om inkasso, vårt kundenett og våre løsninger

Her er en rekke vanlige spørsmål som man stilles ovenfor med hensyn til inkasso. Klikk på spørsmålet du vil ha svar på.

 1. Hva innebærer det å få et inkassovarsel?
 2. Vises det noen steder at jeg har fått et inkassovarsel?
 3. Må man betale inkassogebyr?
 4. Hva innebærer et utlegg?
 5. Hvordan oppstår en betalingsanmerkning?
 6. Hva innebærer en betalingsanmerkning?
 7. Hvilken forsinkelsesrente er det som gjelder?
 8. Når kan man sende en faktura til inkasso?
 9. Når er en fordring for gammel til at man kan drive den inn?
 10. Hvordan går det med en fordring?
 11. Hvor går jeg for å logge inn på deres hjemmeside?
 12. Hvordan går jeg frem når skyldneren betaler til oss i stedet for til dere?
 13. Har dere et telefonnummer som våre kunder kan ringe?
 14. Hvilke åpningstider er det for våre kunder på telefon?
 15. Hvorfor får vi ingen spesifikasjon på vår faktura fra dere?

1) Hva innebærer det å få et inkassovarsel?

Inkassovarsel er kort sagt en oppfordring om å betale en fordring eller en gjeld. Med inkassovarsel følger en inkassokostnad og krav om betaling innen tidsfristen. Hvis betalingen uteblir, risikerer man at en utleggsbegjæring sendes til namsmyndighetene. Deretter risikerer man tvangsfullbyrdelse, som innebærer at namsmannen tar utlegg (pant) i lønn eller eiendom for å betale gjelden. top

2) Vises det noen steder at jeg har fått et inkassovarsel?

Når du får et inkassovarsel, er dette ikke offentlig informasjon, men kun intern informasjon hos inkassobyrået. Det vises altså ikke i noen offentlige registre. Først når fordringen ved uteblitt betaling har gått videre til namsmyndighetene, blir opplysningene offentlige og havner i namsmannregistrene og deretter dessuten hos de ulike kredittopplysningsbyråene. top

3) Må man betale inkassogebyr?

Ja, man skylder den lovbestemte inkassogebyr. Inkassosatsen er for tiden 620 kr. Det finnes imidlertid unntak, og det er når betalingen av kravet er registrert på mottakerens konto innen inkassovarsel ble sendt ut. Hvor høyt inkassosalæret kan være er lovregulert. top

4) Hva innebærer et utlegg?

Når en begjæring om tvangsfullbyrdelse sendes inn til namsmyndighetene, gis det et utlegg. Utlegget er kort forklart en bekreftelse, eller en dom, på at man skylder en viss sum til den kreditoren som betalingen gjelder, men kan også anvendes som grunnlag til for eksempel trekk i lønn eller pant i eiendom. top

5) Hvordan oppstår en betalingsanmerkning?

For en privatperson vil det kunne registreres en betalingsanmerkning 30 dager etter at rettslige tiltak for inndriving av en fordring er igangsatt. For et foretak vil det registreres en betalingsanmerkning på et tidligere stadium, allerede 30 dager etter at betalingsoppfordring blir sendt fra inkassobyrå. En betalingsanmerkning står registrert i tre år for privatpersoner og i fem år for foretak. Anmerkningen kan medføre vanskeligheter for eksempel ved tegning av ulike typer abonnement, inngåelse av leiekontrakt eller søknad om lån hos banker eller andre kredittvirksomheter.

Hvis man feilaktig har fått en betalingsanmerkning registrert på seg, skal man straks kontakte foretaket som begjærte utlegg, for en dementi. Det kreves imidlertid en grunn for dementi, som kan være at man har betalt sin gjeld før utlegg ble stiftet, eller hvis begjæring om utlegg skulle gjelde en annen person. top

6) Hva innebærer en betalingsanmerkning?

Konsekvensene av å få en betalingsanmerkning er mange. Det kan f.eks. være vanskelig å få bestemte jobber, da en del arbeidsgivere ikke ansetter personer med betalingsanmerkninger, ettersom det er et tegn på uansvarlig oppførsel.

En husvert kan nekte å leie ut en leilighet, da en betalingsanmerkning er et tegn på at man ikke kan håndtere sine betalinger, likeså kan banken avslå et lån av samme årsak. Man kan få problemer med å tegne et nytt abonnement (telefon, Internett, mobil), eller bli nektet ting som å leie en bil eller å kjøpe ting på avbetaling. top

7) Hvilken forsinkelsesrente er det som gjelder?

Rentesatsen som er avtalt mellom skyldneren og kreditoren, er den som gjelder. Finnes det ingen avtalt rente, reguleres renten i henhold til renteloven. Når en gjeld ikke betales i tide, må man som regel betale forsinkelsesrente til dagen når gjelden er fullt betalt. Renten debiteres enten etter avtale, hvis det finnes en avtale, eller i henhold til lov. top

8) Når kan man sende over en faktura til inkasso?

Fakturaen må være forfalt uten at betaling har kommet inn. Den skal dessuten ikke være bestridt av fakturamottakeren. Ifølge god inkassoskikk, bør man først sende en påminnelse, og gi fakturamottakeren et par bankdager etter påminnelsens forfallsdato før man sender den til inkasso, slik at eventuelle betalinger rekker å bli registrert. top

9) Når er en fordring for gammel til at man skal kunne drive den inn?

Hvis man sørger for å avbryte foreldelsesfristen i tide, kan man holde en fordring i live på ubegrenset tid, helt til den blir betalt. Det inngår i de vanlige inkassorutinene å sørge for at foreldelse avbrytes med egnede tiltak hver gang tiden er inne, før fordringen foreldes. Foreldelsesfristen er 3 år for krav fra næringsdrivende til forbrukere, og 10 år mellom to næringsdrivende. top

10) Hvordan går det med en fordring?

For dere som er kunde og ønsker å vite hva som har skjedd med en fordring, er det enklest å logge inn på vårt kundenett med brukernavnet og passordet som dere fikk da dere ble kunde.

På kundenettet kan dere finne informasjon om innbetalinger, notater fra saksbehandler, samt eventuelle innvendinger fra deres kunde, og dere kan til og med se alle dokumenter som vi har opprettet i forbindelse med fordringen. top

11) Hvor går jeg for å logge inn på deres hjemmeside?

For å komme til vårt kundenett, og for i det hele tatt å komme til vår hjemmeside, gå til www.paysol.se.

Vil dere logge inn på vårt kundenett, klikk på fanekortet LOGG INN. top

12) Hvordan går jeg frem når skyldneren betaler til oss i stedet for til dere?

Hvis kunden deres betaler direkte til dere når fordringen finnes hos oss for inkasso, må dere informere oss om innbetalingen. Dette gjør dere ved å logge inn på vårt kundenett, gå til den aktuelle fordringen, og klikke på INNBETALINGER. Her registrerer dere innbetalingsopplysningene, og klikker deretter Lagre. top

13) Har dere et telefonnummer som våre kunder kan ringe?

Vi har et spesielt telefonnummer som deres kunde skal benytte seg av hvis de vil komme i kontakt med oss på telefon. Dette telefonnummeret er 031-7878570. Vil de sende en faks til oss, er dette nummeret 031-7878579. top

14) Hvilke åpningstider er det for våre kunder på telefon?

Hverdager: 09.00-11.30 og 14.00-16.00top

15) Hvorfor får vi ingen spesifikasjon på vår faktura fra dere?

Av miljøhensyn unngår vi å sende papirdokumenter så langt det er mulig. Informasjon om deres faktura finner dere på kundenettet. Logg inn, gå til fanekortet INNSTILLINGER/FAKT. og deretter til FAKTURERING. Her finner dere alle deres fakturaer med tilhørende spesifikasjoner. top