Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Forstå våre tjenster

 

Faktura og hovedbok

Vi tilbyr en kvalifisert inkassoløsning til markedets beste pris. Normal inkasso for mindre B2B og private fordringer til ingen eller svært lav kostnad.

Suksessen av denne type fordringer er mye basert på vår telefon inkasso. Overlat arbeidet for å innkassere på oss. Når du bruker faktura tjenester, fakturerer vi med din logo og med deres betalingsbetingelser. Hvis du velger reskontroservice fakturerer du selv og deretter over til oss. Vi tar hånd om betalingsovervåking, sender purringer, vedtar inkassotiltak og tar saken til namsmannen om nødvendig.

Fordeler:

  • Frigjør kapital og forbedrer kontantstrømmen
  • Kredittap reduseres
  • Ikke ønskelig administrativt arbeid fjernes

Ta betalt gjennom oss og dra nytte av våre omfattende betalingsløsninger.  

                                                                                  

Inkasso

Normal inkasso for mindre B2B og private fordringer til ingen eller svært lav kostnad. Suksessen av denne type fordringer er mye basert på vår telefon inkasso. Avansert bedriftsinkasso, med kraftfulle juridiske handlinger, passer for store B2B og komplekse fordringer. Vi tar betalt basert på resultater og uten faste kostnader.

Vi kan hjelpe deg med å sende purringer, i ditt navn eller i våres. Omgående vil dere merke økt betalingsvilje og forbedret kontantstrøm til deres kunder. Tid er den viktigste faktoren i å minimere tap. Vi sørger for at dine purringer sendes ut i henhold til planen, vi overvåker betalinger og vedtar inkassotiltak når dere vil, alt uten å miste tempo.

 

Utenlandsk inkasso

Vi tilbyr også inkasso i Norden gjennom samme login som for svensk inkasso og med samme enkle forretningsmodell.
Vi har også inkasso over hele Europa uten oppstart kostnader.Du betaler kun en lavere provisjon på gjenvinning av beløp.

Vår omfattende erfaring med utenlandske inkasso betyr at vi kan gi rådføre dere og gi tilgang til gode saksbehandlere over hele verden. For vanskeligere juridisk oppgave har vi tilgang til gode advokater i mange av disse landene.

 

Faktura Finansiering

Trenger du å forbedre din likviditet og tilgang kapital raskere kan vi kjøpe eller låne mot dine fakturaer.

Tjenesten faktura kommer i to versjoner, med eller uten regress. Faktoring med regress betyr at du forblir i kreditt til fakturaen er betalt. Betaler ikke kunden må dere kjøpe den tilbake. Faktoring uten regress betyr at vi tar full kreditt.