Pay Solutions

Ta betalt - få betalt!

Inkasso til markedets beste pris

Vi tilbyr en kvalifisert inkassoløsning til markedets beste pris. Normalinkasso for mindre B2B- og forbrukerfordringer til ingen eller veldig lav kostnad. Å få resultater ved denne typen fordringer bygger mye på vår telefoninkasso.
 Avansert selskapsinkasso, med anvendelse av både forhandling og kraftfulle rettslige tiltak, passer for større B2B-fordringer og kompliserte fordringer. Vi tar betalt etter prestasjon, uten noen faste avgifter.

Vi kan hjelpe dere med å sende ut betalingspåminnelser, i deres navn eller i vårt. Dere kommer øyeblikkelig til å merke en økt betalingsvilje hos deres kunder, og en forbedret kontantstrøm. Tidsfaktoren er den viktigste faktoren når det gjelder å minimere tap på fordringer. Vi sørger for at deres betalingspåminnelser sendes ut i henhold til bestemt plan, vi overvåker betaling og vi iverksetter inkassotiltak når dere ønsker det - alt dette uten å miste tempo.

Norsk Inkasso Pay Solutions